Langs Mølledalen
Singleklubben Singlelife.dk var onsdag 5. august 2015 på gåtur langs Mølleåen.


Husk mad, drikke, gode sko og dit gode humør.
Vi mødes ved Lyngby Station og begynder at gå den 8 km. lange tur.
Undervejs fortæller turleder om Mølleåen, damme, mølleværker og meget mere.
Turen slutter ved Strandvejen og vi tager videre med bus 388 videre til Lyngby Station.

Seværdigheder fra Lyngby
Turen begynder ved Møllerne i Lyngby, det er Søndre Mølle som endnu kan male korn. Nordre Mølle er i dag museumsmølle. Fra 1640 til 1835 havde man industriel produktion af musketter, andre våben, klæder, mel etc.
Videre langs Fæstningskanalen, som blev udgravet fra 1858 til 1918 i forsvaret af København. I tilfælde af krig kunne man oversvømme lavtliggende dalstrøg. Fæstningskanalen er nu overdækket, men bliver snart gravet fri igen.
Mølleåen løber videre nord på gennem det naturprægede haveanlæg, som hører til Sorgenfri Slot.
Nord for Sorgenfri udvider Mølleåen sig og her ligger Fuglevad Mølle, hvor man malede korn gennem flere hundrede år. Lidt længere fremme ligger Brede Værk, som var kornmølle allerede i 1370. I de følgende århundrede fremstillede var her kobberværk og klædefebrik.
Her opstod et lille samfund med arbejderboliger.
Ørholm Mølle var også kornmølle i 1370 og i senere århundreder produceredes kobbertøj og jernvarer.   
Ravneholm Skov kaldes også for Det danske Schweiz på geuns af det kuperede terræn med stejle skrænter og dybe kløfter.  
Nymølle fungerede allerede i 1600-tallet som kobbermølle. Senere kom der papirfabrik og farveri.
Kulsviervej har navne efter kulsvierne som bragte trækul til salg på Kultorvet i København.
Længere ude på strækningen ligger Stampen der tidligt var kornmølle. Raadvad var industrisamfund ligesom i Brede. Længst ude ved Øresund ligger Strandmøllen som producerede papir frem til midten af 1800-tallet.

Lidt historie om Mølleåen
Mølleåen udspringer ved Buresø og Bastrup Søer lige nord for Slangerup i Nordsjælland. Mølleåen løber mod øst og gennemløber Farum Sø, Fure Sø og Lyngby Sø før den løber i Øresund. Længden af Mølleåen er cirka 35 kilometer.
Ved at løbe gennenm 3 søer skaber vandet fantastisk og uvurderlig natur i Nordsjælland.
Også i stenalderen havde man glæde af Mølleåen. Stenalderfolket fangede fisk i søerne og de lagde mange oldtidsgrave i de frugtbare landskaber.
Fra Lyngby er faldet 19 meter på en strækning over 10 kilometer og det har i flere hundrede givet vandkraftenergi til flere industriværker. Brede er det største af industriværkerne.
Singlelife.dk har flere gåture langs Mølleåen og rundt om Farum Sø, Bagsværd Sø og Furesø. 
Du er også velkommen til at deltage i gåturene.   

 
Der er stadig strøm som kunne udnyttes

22 deltagere fotograferet ved Mølleåen
Gåtur 5. august 2015


God motion på gåturen  her 5. august


Grisen kører langs Mølleåen 


De gamle egetræer står endnu


Naturskov langs Mølleåen

Der er guidening på turen

Der er guidening på turen
 
 

Nyhedsbrev
Modtag sidste nyt